Löwenmark Rådgivende Ingenørfirma FRI

Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingenører, FIDIC, EFCA

Home

Ydelser

Baggrund

Kontakt

Wave Dragon

English

Löwenmark er specialiseret i:

Bygninger: Konstruktioner, VVS-installationer og El-installationer, læs f.eks. seneste publikation om "Let facade- og etagedŠk-system til renovering" (2,72MB) på Erhvervs- og Boligstyrelsens hjemmeside.
Miljø: Indendørsklima, Akustik og Støj
Forsyninger og Energi: Vandforsyning, Fjernvarme, El og Vedvarende energi
Andre ydelser: Projektledelse

En væsentlig del af virksomhedens ydelser ligger indenfor design og udvikling af en bred række af forsyningssystemer..

Löwenmark Rådgivende Ingenørfirma FRI., tlf.: 35 37 02 11, fax: 35 37 45 37, e-mail: info@loewenmark.dk